Aktualności
Aktualności > Hotele Diament z w?asnym kierunkiem studiw na Politechniki ?l?skiej
data dodania 13-07-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

Zako?czy? si? pierwszy rok akademicki z nowo otwartymi specjalno?ciami na kierunku Zarz?dzanie, maj?cymi na celu wykszta?ci? przysz?? kadr? mened?ersk? dla bran?y hotelarskiej. Projekt jest realizowany w ramach wspó?pracy Politechniki ?l?skiej i Sieci Hotele Diament S.A. Dzi?ki zastosowaniu nowatorskiej formy kszta?cenia ?l?sk w perspektywie roku wypu?ci na rynek specjalistów kompleksowo przygotowanych do wykonywania zawodu.

Aktualności
Aktualności > Grupa City Park Development wybuduje hotel we Wrze?ni
data dodania 09-07-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

Grupa City Park Development zainwestuje w nast?pny hotel. Obiekt stanie we Wrze?ni. Kolejn? inwestycj? pozna?skiego dewelopera, obok pi?ciogwiazdkowego hotelu i rezydencji w Poznaniu oraz czterogwiazdkowego hotelu w Tarnowie Podgórnym, stanie si? Wrze?nia, gdzie w pierwszym kwartale 2017 roku powstanie hotel o trzygwiazdkowym standardzie.

Aktualności
Aktualności > ibis Styles Bielsko-Bia?a ju? otwarte po gruntownej renowacji
data dodania 06-07-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

Ju? od 1 lipca br. mo?na wypocz?? w hotelu ibis Styles Bielsko-Bia?a. Dzi?ki gruntownej renowacji przestrzeni ogólnodost?pnych przeniesiemy si? w ?wiat Fiata 126p i lat ?wietno?ci polskiego przemys?u samochodowego. Odnowiono równie? elewacj?, a koszt ca?ej inwestycji wyniós? 1,5 mln PLN.

Aktualności
Aktualności > Niskie ceny noclegw w hotelach ibis
data dodania 02-07-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

Pokoje w hotelach ibis budget s? teraz dost?pne w niewiarygodnie niskiej cenie - od 39z? za noc! Z oferty mo?na skorzysta? rezerwuj?c pobyt online w wybranych obiektach od 1 lipca do 31 sierpnia. Promocja jednak nie ogranicza si? tylko do okresu wakacyjnego i przy jej pomocy mo?na zaplanowa? równie? wrze?niowe lub listopadowe wyjazdy! Na ch?tnych czeka 9 hoteli w 5 polskich miastach.

Aktualności
Aktualności > Jesieni? otwarcie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
data dodania 29-06-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

Jesieni? 2015 roku w Bydgoszcz wzbogaci si? o nowy obiekt. Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze stanie si? „sercem” regionu kujawsko-pomorskiego. B?dzie ono idealnym miejscem do organizacji targów, wystaw, konferencji oraz imprez artystyczno-rozrywkowym o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, a nawet mi?dzynarodowym.

Aktualności
Aktualności > Hotel Malinowy Raj w Solcu-Zdroju ju? otwarty
data dodania 24-06-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

Czterogwiazdkowy Hotel Malinowy Raj, nale??cy do sieci Malinowe Hotele, zosta? otwarty w bezpo?rednim s?siedztwie Basenów Mineralnych Solec-Zdrój. Malinowy Raj oferuje 111 pokoi. Na terenie obiektu znajduje si? 200 mkw. sala konferencyjna z mo?liwo?ci? podzia?u na dwie mniejsze. Sala konferencyjna ma dost?p do naturalnego ?wiat?a i widok na ogród otaczaj?cy hotel.

Aktualności
Aktualności > Nowa sala konferencyjna pod Wroc?awiem w hotelu Arkadia
data dodania 12-06-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

Dzia?aj?ca od kilku lat, podwroc?awska restauracja Arkadia zyska?a nowe sale konferencyjne - od teraz go?cie mog? korzysta? z trzygwiazdkowego hotelu oraz nowej sali konferencyjnej.

Aktualności
Aktualności > W szczeci?skiej kamienicy powstanie hotel Hilton
data dodania 10-06-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

W dawnym szczeci?skim hotelu Piast, który mie?ci? si? w kamienicy u zbiegu ulicy Potulickiej i Placu Zwyci?stwa, powsta? maj? pokoje hotelowe ?wiatowej marki Hilton. Planowany Hilton powsta? ma w kamienicy, która znajduje si? na dzia?ce o wielko?ci 1 hektara, mi?dzy ul. Potulick?, pl. Zwyci?stwa, ul. Kaszubsk? i ul. Stois?awa w Szczecinie. W budynku mie?ci si? m.in. dawny hotel Piast.

Aktualności
Aktualności > Nowa inwestycja hotelowa B&B w ?odzi
data dodania 26-05-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

B&B Hotels Polska rozpoczyna budow? hotelu w ?odzi. Obiekt ma zosta? oddany do u?ytku pod koniec 2016 r. - podobnie jak kolejna inwestycja planowana przez spó?k? w Katowicach.

Aktualności
Aktualności > Sale konferencyjne nad jeziorem w nowo otwartym Mi?dzy Deskami
data dodania 18-05-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

Pod Olsztynem, nad brzegiem jeziora Wulpi?skiego, powsta? nowy obiekt oferuj?cy sale konferencyjne i szkolenia. Otwarcie Mi?dzy Deskami mia?o miejsce 9 maja br. Mi?dzy Deskami to nowy obiekt konferencyjny we wsi Tomaszkowo pod Olsztynem. Jego otoczenie stwarza warunki na organizacj? eventów, konferencji, szkole? czy wesel w ciszy i blisko?ci natury - nad samym jeziorem, w sercu regionu. 

Aktualności
Aktualności > Hotel Hilton powstanie w centrum Gda?ska
data dodania 11-05-2015 | Autor: admin | Kategoria: Aktualno?ci

W kamienicy przy ulicy D?ugiej 57/58 w Gda?sku powstanie hotel marki Hilton Worldwide. Obecnie w budynku funkcjonuje kino Neptun (wcze?niej Leningrad). W?a?cicielem kamienicy jest spó?ka Capital Park.

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.