Regulamin
REGULAMIN Serwisu Konfera.pl

搂1 Postanowienia og贸lne

Podmiot odpowiadaj膮cy za obs艂ug臋 serwisu zgodnie z poni偶szym regulaminem: MEDIADAM Damian Zadro偶ny z siedzib膮 w Szczytnie, kod pocztowy 12-100, ul. Ogrodowa 19/44, NIP: 7451832373, REGON: 281542950

Regulamin zawiera warunki 艣wiadczenia us艂ug przez Wydawc臋, a tak偶e okre艣la prawa i obowi膮zki Wydawcy oraz Reklamodawcy korzystaj膮cego z jego us艂ug.
Przed skorzystaniem z us艂ug Wydawcy konieczne jest zapoznanie si臋 z Regulaminem.
Wszelkie reklamacje wynikaj膮ce z nieznajomo艣ci regulaminu nie b臋d膮 rozpatrywane.
Skorzystanie z serwisu Konfera.pl jest traktowane jako r贸wnoznaczne z zapoznaniem si臋 z Regulaminem, jego akceptacj膮 oraz zobowi膮zaniem si臋 do przestrzegania zasad Regulaminu.
Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mog膮cych negatywnie wp艂yn膮膰 na charakter lub styl Serwisu albo wizerunek lub renom臋 Wydawcy, jak r贸wnie偶 Reklam niezgodnych z prawem lub naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich, albo wobec kt贸rych istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodno艣ci lub naruszenia.
Wydawca ma prawo do zaprzestania 艣wiadczenia us艂ug Reklamodawcy 艂ami膮cemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowi膮zuje Regulamin Korzystania z Serwisu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku z艂amania kt贸rego艣 z punkt贸w regulaminu, pozosta艂e punkty pozostaj膮 w mocy.

搂2 Wykupienie reklamy

1) Aby Reklamodawca m贸g艂 wykupi膰 reklam臋 w serwisie nale偶y pobra膰 i wype艂ni膰 Formularz Reklamowy ( http://www.konfera.pl/formularz-reklamowy.doc ).
2) W formularzu reklamowym nale偶y poda膰 nast臋puj膮ce dane:
Dane osoby zg艂aszaj膮cej: Imi臋, Nazwisko, email oraz telefon kontaktowy;
Podstawowe dane obiektu (nazwa oraz strona internetowa);
Rodzaj wpisu (STANDARD lub PREMIUM);
Wyb贸r dodatkowych opcji promowania o ile Reklamodawca chce takie otrzyma膰;
Okres czasu na jaki reklama ma by膰 zamieszczona;
Warto艣膰 zam贸wionej reklamy brutto;
Dane do faktury oraz adres do korespondencji;
3) Po wype艂nieniu formularza klient w celu potwierdzenia zamieszczenia reklamy w serwisie musi odes艂a膰 wype艂niony formularz na adres mailowy: kontakt@konfera.pl lub inny podany przez konsultanta portalu Konfera.pl.

搂3 Op艂aty abonamentowe

Oferty zamieszczone w serwisie Konfera.pl s膮 p艂atne oraz bezp艂atne.
Oficjalne stawki znajduj膮 si臋 w cenniku i s膮 uzale偶nione od wybranego typu pakietu, oraz okresu 艣wiadczenia us艂ugi.
Wydawca wystawia faktury VAT i wysy艂a je w formie elektronicznej.
Reklamodawca dokonuje op艂aty za reklam臋 w ci膮gu 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydawc臋.
Dodanie reklamy w serwisie przez Wydawc臋 nast臋puje w terminie do 3 dni roboczych od momentu wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek bankowy zam贸wionej us艂ugi przez Reklamodawc臋.
W ci膮gu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, Reklamodawca mo偶e odst膮pi膰 od umowy, zmieni膰 jej okres, lub abonament. Nie odst膮pienie od umowy w ww. terminie zobowi膮zuje klienta do dokonania p艂atno艣ci zgodnie z wystawion膮 Faktur膮.
Je艣li Reklamodawca wybiera bezp艂atn膮 ofert臋 reklamy, nie jest od niego pobierana 偶adna op艂ata.

搂4 Prawa, zobowi膮zania i zakres odpowiedzialno艣ci Wydawcy

Wydawca zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 prezentacj臋 oferty Klienta na stronach serwisu dost臋pnego w Internecie pod adresem: www.Konfera.pl.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w wyniku podania nieprawdziwych lub niepe艂nych danych w formularzu reklamowym oraz z艂amania Regulaminu przez Klienta.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰, dane kontaktowe oraz zdj臋cia zamieszczone w serwisie przez Reklamodawc贸w.
Wydawca ma prawo do zablokowania pakietu, usuni臋cia ofert z systemu, usuni臋cia tre艣ci oraz zdj臋膰 je偶eli wprowadzane dane s膮 nieprawid艂owe, niezgodne z prawd膮 lub naruszaj膮 interesy bazy lub os贸b trzecich.

搂5 Prawa i zobowi膮zania Klienta

Klient jest zobowi膮zany do podania prawid艂owych danych adresowych. Klientowi przys艂uguje prawo do bezp艂atnego uaktualniania danych podczas trwania okresu p艂atnego reklamy.
W ramach ka偶dej ze swoich ofert, Reklamodawca ma prawo do publikowania swoich danych teleadresowych, pe艂nej, nielimitowanej w 偶aden spos贸b informacji o ofercie w艂asnego obiektu oraz zdj臋膰. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany rozmiaru i stopnia kompresji zdj臋膰 zamieszczanych na stronie Wydawcy.
Reklamodawca ma prawo do dowolnej ilo艣ci zmian tre艣ci swoich reklam.

搂6 Ochrona danych osobowych

Reklamodawca wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez Wydawc臋 danych osobowych podanych w formularzu reklamowym zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Wydawca zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania tajemnicy zwi膮zanej z danymi osobowymi Reklamodawcy zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci i Zaufania.

搂 7 Postanowienia ko艅cowe

Umowy o zamieszczenie Reklam w Serwisie zawarte na podstawie powy偶szego Regulaminu podlegaj膮 polskiemu prawu.
Spory zwi膮zane z wykonaniem Zlece艅 Reklamowych b臋d膮 rozpatrywane przez S膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Wydawcy.
Regulamin wchodzi w 偶ycie w dniu og艂oszenia.

Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.