Centrum Biznesowe Synergia
Centrum Biznesowe Synergia
200 Ilo艣膰 miejsc
konferencyjnych
0 Ilo艣膰 miejsc
noclegowych
200 Ilo艣膰 miejsc
w restauracji
Sala konferencyjna od 2000 z艂 / dzie艅
Ilo艣膰 sal konferencyjnych 4
Nocleg od 0 z艂 / dzie艅
Ilo艣膰 wszystkich pokoi 0
Ulica: Telefon: +48 792 84 11 08
Miasto: Email: wy艣lij wiadomo艣膰
Kod pocztowy: 90-527 i 90-441Strona internetowa: odwied藕
Wojew贸dztwo: 艁贸dzkieRezerwacja: zarezerwuj sal臋/nocleg

Centrum Biznesowe Synergia

Dost臋pne w obiekcie:

ParkingUdogodnienia dla niepe艂nosprawnych
RestauracjaInternet LAN
Internet Wi-fi

Organizujemy:

KonferencjeTargi
EventySpotkania integracyjne
Imprezy okoliczno聹艣cioweImprezy biznesowe
SzkoleniaBankiety
WeselaPrzyj臋cia komunijne
ChrzcinyKoncerty

Galeria zdj臋膰:

Opis obiektu:

Centrum Biznesowe Synergia to sposób na wygodne, presti?owe biuro, doskona?? konferencj? lub imprez? okoliczno?ciow?, to sposób na relaks i rekreacj? po ci??kiej pracy. System bezpiecze?stwa, monitoring, parking strze?ony, system p.po? powoduje, ?e w Synergii dobrze czuje si? i cz?owiek i samochód. W Synergii swobodne porusza si? ka?dy cz?owiek, tak?e niepe?nosprawny, szerokie schody, nowoczesne windy i podjazdy zapewniaj? komfortow? komunikacj?. Centrum Biznesowe Synergia nale?y do grupy dwóch presti?owych nieruchomo?ci o ??cznej powierzchni 15.200m2 zlokalizowanych w ?odzi. W sk?ad kompleksu Synergia wchodz? zabytkowe budynki fabryczne gruntownie zmodernizowane oraz budynki nowopowsta?e. I etap inwestycji rozpocz?ty zosta? w 2008 roku od powo?ania zespo?u projektowo-wykonawczego, którego zadaniem by?o przygotowanie kompletnej koncepcji rewitalizacji zabytkowej cz??ci nieruchomo?ci oraz planu dalszego rozwoju w oparciu o budow? nowych obiektów. I etap pozwoli? na oddanie do u?ytku ponad 7.000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, której komercjalizacja zako?czy?a si? pe?nym sukcesem tu? po uzyskaniu pozwolenia na u?ytkowanie. W nieruchomo?ci biura wynajmuj? wiod?ce firmy ubezpieczeniowe, instytucje finansowe, firmy szkoleniowe oraz projektowe i informatyczne. II etap inwestycji(w fazie realizacji) otwiera pole do rozwoju zarówno dla obecnych Najemców jak i firm oraz instytucji poszukuj?cych powierzchni nowoczesnych, w których k?adziony jest równorz?dny nacisk na komfort pracuj?cych w nim osób jak i koszty utrzymania powierzchni. Zdobyte do?wiadczenie zarówno w obszarze wykonawczym jak i obs?ugi nieruchomo?ci pozwoli?o nam na jeszcze lepsze dostosowanie projektu do obecnych warunków rynkowych i zmieniaj?cych si? potrzeb Klienta. Budynek „C” o powierzchni oko?o 3.000m2 przedstawia spójn? z otoczeniem wizj? nowoczesnej architektury i wydajn? pod wzgl?dem aran?acyjnym koncepcj? inwestycji biurowej. Jest to pierwszy z trzech budynków, których budowa zosta?a rozpocz?ta. Projekt idealnie wpisuje si? w charakter zmieniaj?cej si? ul.Wólcza?skiej i ?cis?ego centrum poprzez po??czenie jej z g?ówn? arteri? miasta- al.T.Ko?ciuszki i al.A.Mickiewicza.


Lokalizacja:

Lokalizacja od zawsze by?a jednym z najwa?niejszych czynników wp?ywaj?cych na decyzj? o wyborze miejsca na biuro lub siedzib? firmy. ?cis?e centrum to nie tylko presti?, to ?atwo?? komunikacji z pozosta?ymi uczestnikami rynku, to blisko?? bazy hotelowej i szkoleniowej w postaci centrów szkoleniowych i targowo-wystawienniczych.

?cis?e Centrum ?odzi,  hotele w promieniu 500m: Novotel, Holiday Inn, Qubus, Double Tree by Hilton 

 • 2,4km - 6min od Dworca ?ód?-Kaliska,
 • 7km - 18min od Dworca ?ód?-Widzew, 
 • 1,4km - 5min od Dworca ?ód?–Fabryczna, 
 • 6,4km - 11min od lotniska, 
 • 1,2km - 3min od Targów ?ódzkich (hala EXPO).

- Konferencje -

Wyposa偶enie sal:

Projektor multimedialnyInternet
LaptopFlipchart
Nag艂o聹艣nienie

Opis:

Nowoczesny system rezerwacji online:

W momencie, je?li Pa?stwo zdecydujecie si? na nasz? nieruchomo?? rezerwacj? prowadzimy on-line.

Na stronie www.synergia.lodz.pl w zak?adce sale konferencyjne na pasku pojawiaj? si? nazwy sal, prosz? wybra? sal?- jest tam jej opis, w zak?adce dotycz?cej konkretnej Sali  jest napis „sprawd? dost?pno?? i rezerwuj on-line ,  po wej?ciu w aplikacj? poprzez „klikni?cie” nale?y wybra? interesuj?cy Pa?stwa termin, je?li jest wolny (zielona linijka) wchodzimy do formularza rezerwacji poprzez wybranie przycisku R na ko?cu linijki, potem program sam prowadzi. Po wype?nieniu formularza rezerwacji otrzymujecie Pa?stwo e-maila, ?e jeste?cie zarejestrowani w naszym systemie, w informacji b?dzie podany link, który (je?li jeste?cie Pa?stwo pewni terminu) trzeba zaakceptowa?- to formalne potwierdzenie rejestracji. Macie na to Pa?stwo 4 dni, czwartego dnia niepotwierdzona rezerwacja automatycznie wygasa.  W przypadku rezerwowania dwóch sal, lub kilku terminów rezerwacj? prowadzimy oddzielnie na ka?d? sal? i na ka?dy termin. Je?li macie Pa?stwo szczególne wymagania dotycz?ce organizacji przestrzeni uwzgl?dniacie to Pa?stwo w polu uwagi. Reszt? ustalmy osobi?cie.

Konferencje dla 200 osób:
Mo?emy organizowa? konferencje do 200 osób. Na co dzie? w klasycznym podziale mamy dwie sale Klubowa i Kolumnow?.
Klubowa do 60 osób w ustawieniu teatralnym, Kolumnowa do 145 osób w ustawieniu teatralnym. Dzi?ki systemowi ?cian mobilnych mo?emy zorganizowa? sal? Eventowa – 200 osób w ustawieniu teatralnym i  bankietow? (po??czenie powierzchni sal, lobby i restauracji), co daje nam powierzchnie 390 mkw

Parking w cenie Sali:
Klubowa: 20 miejsc w dni powszednie 40 w weekendy
Kolumnowa: 40 miejsc w dni powszednie 80 w weekendy
Eventowa: 60 miejsc w dni powszednie 120 w weekendy

Dodatkowe wysposa?enie sali:

 • ekran,
 • mikrofon dla prowadz?cego,
 • dost?p do internetu bezprzewodowego DIALOG – Dialnet Solo 2 (Technologia dost?pu: XDSL Dialnet Solo 2,Download 2 Mb/s, Upload 512 kb/s,
 • Medium Linia telefoniczna (ADSL),
 • Modem USB lub przewodowego o tych samych parametrach,
 • drukarka – na ?yczenie,
 • komputer – na ?yczenie.

Dodatkowe informacje:

Ilo艣膰 sal konferencyjnych: 4
Najwi臋ksza sala konferencyjna dla 200 os贸b.
Cena wynajmu sali konferencyjnej od 800 z艂 do 2000 z艂 / dzie艅.

- Nocleg -

Dost臋pne w pokoju:

艁azienkaKlimatyzacja
TelefonTelewizor
Internet Wi-fiKuchnia

Opis:

W zakresie us?ug hotelowych wspó?pracujemy z dwoma pobliskimi hotelami QUBUS ( 5 min spacerem); IBIS (10 min spacerem).

Dodatkowe informacje:

Ilo艣膰 wszystkich pokoi: 0
艁膮czna ilo艣膰 miejsc noclegowych 0 os贸b.
Cena pokoju od 0 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Restauracja/Bankiet -

Opis:

Vis a Vis zaprasza:

Restauracja, to s?owo kojarzone z wytwornymi spotkaniami i okoliczno?ciowymi imprezami. Dzisiaj, to równie? miejsce, w którym mo?na zje?? szybki lunch. Niezwyk?? atmosfer? naszej restauracji tworz? jej historyczne pofabryczne wn?trza, a kolebkowe stropy dodaj? swoistego, niepowtarzalnego charakteru. Nowatorski system wydawania posi?ków gwarantuje szybk? i sprawn? obs?ug?. W restauracji Vis a Vis znajdziemy du?y wybór da?, które mo?na komponowa? wg w?asnego uznania i kulinarnych preferencji. Dost?p do hotspot umo?liwia sta?e po??czenie z internetem.

Restauracja Vis a Vis prowadzi tak?e obs?ug? szkole?, eventów i konferencji, zapewniaj?c profesjonalny catering. Organizujemy równie? imprezy okoliczno?ciowe typu wesela, komunie etc. serwuj?c ustalone wcze?niej menu.

Je?li spodoba si? Pa?stwu restauracja Vis a Vis, zapraszamy ponownie Pa?stwa, Pa?stwa partnerów biznesowych oraz przyjació?.

Kontakt Restauracja - catering 

Anna Grabarek
tel. +48 792 84 11 08
e-mail: 
rezerwacje@przerwa-lodz.pl
www.przerwa-lodz.com

Dodatkowe informacje:

Posiadamy 1 sale bankietowe.
Najwi臋ksza sala bankietowa dla 200 os贸b.
Cena wynajmu sali bankietowej od 1500 z艂 do 3000 z艂 / dzie艅.

- Wy艣lij wiadomo艣膰/zapytanie -

Imi臋 i nazwisko:
Adres e-mail:
Tre艣膰 wiadomo艣ci:
Kod potwierdzaj膮cy:
Kod potwierdzaj膮cy
Obiekty w pobli偶u

Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.