Hotel Pod Or?em
Hotel Pod Or?em
40 Ilość miejsc
konferencyjnych
65 Ilość miejsc
noclegowych
0 Ilość miejsc
w restauracji
Ulica: Mostowa 17Telefon: +48 56 62 250 25
Miasto: Toru?Email: Nie podano
Kod pocztowy: 87-100Strona internetowa: Nie podano
Województwo: Kujawsko-pomorskieRezerwacja: Nie podano

Hotel Pod Or?em

Opis obiektu:

Hotel Pod Or?em jest jednym z najstarszych hoteli w Toruniu. Swoj? dzia?alno?? rozpocz?? ju? w 1886 roku. Znajduje si?  w samym centrum toru?skiej Starówki przy ulicy Mostowej 17, która nale?y do najwcze?niej wytyczonych i najwa?niejszych ulic po lokacji Torunia. Dzi? jest jedn? z najwi?kszych atrakcji zabytkowej starówki, na której co roku w okresie letnim odbywaj? si? targi rzemios?a i r?kodzielnictwa.

Hotel ??czy tradycj? z nowoczesno?ci?, daj?c mo?liwo?? poczucia zamierzch?ych czasów w wystroju i duchu obiektu, w po??czeniu z dzisiejsz? sztuk? i wygodami.

Hotel Pod Or?em dysponuje 65 miejscami noclegowymi w pokojach jedno- i dwuosobowych, rozmieszczonymi na trzech pi?trach zabytkowej kamienicy w centrum starego miasta.

Ka?dy pokój standardowo na wyposa?eniu ma ?ó?ko/?ó?ka, telewizor, biurko/stolik, szaf? oraz podstawowe kosmetyki i suszark?. Na terenie ca?ego hotelu dla Go?ci dost?pny jest bezp?atny internet bezprzewodowy. W ?azienkach pokoi standardowych do dyspozycji Go?ci s? prysznice, natomiast w pokojach o podwy?szonym standardzie wanny. Dodatkowo w pokojach o podwy?szonym standardzie znajduj? lodówki, a na wyposa?eniu pokoi z aneksami kuchennymi równie? czajniki. Na parterze hotelu znajduje si? pokój przystosowany do pobytu osób poruszaj?cych si? na wózku inwalidzkim. Go?ciom przybywaj?cym do Hotelu z ma?ym dzieckiem nieodp?atnie udost?pniamy ?ó?eczko turystyczne.

Pokoje w naszym hotelu wyró?niaj? si? spo?ród wielu typowych pokoi hotelowych. Urz?dzane s? (ka?dy pokój w niepowtarzalny sposób) tak aby by?y funkcjonalne i jednocze?nie przytulne, a przy tym równie? aby oddawa?y nastrój tego miejsca g??boko zwi?zanego z tradycj?, kultur? i histori? nie tylko miasta czy regionu ale i ca?ego ?wiata.

- Wyślij wiadomość/zapytanie -

Nie możesz wysłać wiadomości ponieważ nie podano docelowego adresu email dla danego obiektu
Obiekty w pobliżu

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.