O?rodka Inicjatyw Edukacyjno Spo?ecznych
100 Ilość miejsc
konferencyjnych
0 Ilość miejsc
noclegowych
0 Ilość miejsc
w restauracji
Ulica: J?czmienna 9Telefon: (12) 662 79 33
Miasto: Email: Nie podano
Kod pocztowy: 31-268Strona internetowa: Nie podano
Województwo: MałopolskieRezerwacja: Nie podano

Opis obiektu:

Celem dzia?ania OIES jest przede wszystkim wspieranie oraz realizowanie inicjatyw edukacyjnych i spo?ecznych s?u??cych:

  • upowszechnianiu i pomna?aniu osi?gni?? nauki, kultury narodowej i techniki;
  • prowadzenie kursów i szkole? umo?liwiaj?cych zdobycie nowych umiej?tno?ci niezb?dnych na rynku pracy w systemie uczenia si? przez ca?e ?ycie,
  • wspieraniu dzia?a? stymuluj?cych indywidualizacj? procesu kszta?cenia,
  • dzia?aniu na rzecz spo?eczno?ci lokalnych i regionalnych, przez szybkie reagowanie na nowe potrzeby edukacyjno-spo?eczne,
  • kszta?towaniu pozytywnych relacji ze ?rodowiskiem lokalnym, regionalnym, otoczeniem biznesowym, edukacyjnym i kulturalnym.

- Wyślij wiadomość/zapytanie -

Nie możesz wysłać wiadomości ponieważ nie podano docelowego adresu email dla danego obiektu
Obiekty w pobliżu

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.