Hotel G??boczek Vine Resort and SPA
Hotel G??boczek Vine Resort and SPA
300 Ilo艣膰 miejsc
konferencyjnych
120 Ilo艣膰 miejsc
noclegowych
200 Ilo艣膰 miejsc
w restauracji
Sala konferencyjna od 0 z艂 / dzie艅
Ilo艣膰 sal konferencyjnych 3
Nocleg od 0 z艂 / dzie艅
Ilo艣膰 wszystkich pokoi 59
Ulica: Wielki G?eboczek 1Telefon: +48 56 493 51 19, 22 380 59 49
Miasto: BrzozieEmail: wy艣lij wiadomo艣膰
Kod pocztowy: 87-313Strona internetowa: odwied藕
Wojew贸dztwo: Kujawsko-pomorskieRezerwacja: zarezerwuj sal臋/nocleg

Hotel G??boczek Vine Resort and SPA

Dost臋pne w obiekcie:

ParkingPrzechowalnia
RestauracjaBar/pub
Ognisko/grillAkceptacja kart p艂atniczych
Internet LANInternet Wi-fi

Organizujemy:

KonferencjeSpotkania integracyjne
SzkoleniaBankiety

Galeria zdj臋膰:

Opis obiektu:

Hotel G??boczek Vine Resort & SPA (Hotel na Mazurach) nawi?zuje do regionalnego charakteru lokalizacji, którego punktem wyj?cia by?o oryginalne siedlisko wiejskie, malowniczo po?o?one w?ród wzgórz pojezierza Brodnickiego. Wielokrotnie opisywana unikalna architektura resortu umiej?tnie ??czy w sobie trzy elementy:

 • historyczn? architektur? zagrodowo-dworsk? z elementami stylu pruskiego
 • specyficzny klimat ?wiata ETNO
 • nowoczesne rozwi?zania techniczne


W wystroju wn?trz zastosowano wiele elementów naturalnych /drewno, ?upek, sizal/ oraz spróbowano si?gn?? g??biej do elementów folkloru – przez wykorzystanie ludowych kilimów w nasyconych barwach czy tradycyjnych wzorów i wycinanek /równie? pod postaci? a?urowych ornamentów w podwieszanych sufitach, tym samym wzbogacaj?c kompleks hotelowy o nowe, ciekawe przestrzenie/.

Mamy status resortu przyjaznego zwierzakom. Posiadamy szereg udogodnie? umo?liwiaj?cych pobyt w G??boczku razem z niewielkimi zwierz?tami (dowiedz si? wi?cej: pobyt ze zwierz?tami)

Dost?p do Internetu na terenie ca?ego resortu.

- Konferencje -

Wyposa偶enie sal:

Projektor multimedialnyInternet
WifiOdtwarzacz dvd
FlipchartKlimatyzacja

Opis:

G??boczek Vine Resort & Spa jest wymarzonym miejscem na konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne oraz imprezy plenerowe na Mazurach. Cisza, skupienie i pi?kno przyrody sprawiaj?, ?e ka?de spotkanie nabierze tutaj zupe?nie nowego wymiaru.

Jako jeden z nielicznych hoteli wypoczynkowych w Polsce wybudowali?my oddzieln? stref? biznesow? Winnica II, w sk?ad której wchodz? dodatkowe 23 pokoje, sale konferencyjne i bankietowe (najwi?ksza - Barolo, umo?liwia przyj?cie do 300 osób), klub nocny Pinot Nero oraz pe?ne zaplecze kuchenne.

Organizatorom konferencji zapewniamy atrakcyjny program lojalno?ciowy.

Ka?da z naszych imprezy obj?ta jest indywidualn? opiek? pracownika marketingu, który zadba i podpowie ró?ne mo?liwe wersje przeprowadzenia Pa?stwa imprezy.

 

Sale konferencyjne:

Nazwa Sali Ilo?? osób w ustawieniu
Kinowa Klasowa Podkowa
Winnica I 80 60 40
Barolo 300 240 -
Morellino 40 40 40

Dodatkowe informacje:

Ilo艣膰 sal konferencyjnych: 3
Najwi臋ksza sala konferencyjna dla 300 os贸b.
Cena wynajmu sali konferencyjnej od 440 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Nocleg -

Dost臋pne w pokoju:

艁azienkaTelewizor

Opis:

Hotel Winnica I to 24 pokoje:

 • 20 dwuosobowych,
 • 1 superior,
 • 2 apartamenty delux,
 • 1 apartament suite

Wn?trza o najwy?szym standardzie, w których zosta? zachowany specyficzny klimat tego urokliwego miejsca. Urz?dzone z klas? i smakiem stanowi? symbioz? natury i architektury maj?c? swój wyraz w ka?dym detalu.


Hotel Winnica II 23 pokoje:

 • 5 pokoi single king,
 • 16 pokoi dwuosobowych,
 • 2 pokoje Superior

Wn?trza o najwy?szym standardzie, w których zosta? zachowany specyficzny klimat tego urokliwego miejsca. Urz?dzone z klas? i smakiem stanowi? symbioz? natury i architektury maj?c? swój wyraz w ka?dym detalu.

 

Osada

W trzech wiejskich chatach (Wiejskiej, Starej oraz Go?cinnej) znajduje si? ??cznie 16 pokoi o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze.


Chata SPA

Wolnostoj?cy apartament z panoramicznym oknem z widokiem na jezioro Forbin.

Do Pa?stwa dyspozycji 80 m2, w?asna sauna sucha, dwa oddzielne ?ó?ka z mo?liwo?ci? po??czenia w ?o?e ma??e?skie, cz??? dzienna z sofami, luksusowo wyposa?ona ?azienka, lodówka i przestronny taras.

Dodatkowe informacje:

Ilo艣膰 wszystkich pokoi: 59
艁膮czna ilo艣膰 miejsc noclegowych 120 os贸b.
Cena pokoju od 0 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Restauracja/Bankiet -

Opis:

Kuchnia G??boczka jest inspirowana natur? oraz dost?pno?ci? sezonowych produktów na rynku /owoce, zio?a i grzyby/ - tak aby w potrawach odnale?? prawdziwa g??bi? naturalnych smaków, zapachów i aromatów 4 zmieniaj?cych si? pór roku. Wspieramy okolicznych rolników, korzystaj?c z ich ekologicznych upraw. Restauracja Morellino posiada rekomendacj? Slow Food.

Codziennie robimy w?asny wypiek chleba oraz staramy si? aby na bie??co funkcjonowa?a specjalna karta menu.

Staramy si? tak?e harmonijne po??czy? tradycj? z modnym nurtem fusion. W pierwszym menu odnale?? mo?na dania b?d?ce kwintesencj? naturalnej kuchni polskiej. Menu spa to potrawy ??cz?ce ró?norodne nurty kulinarne. Jego podstaw? s? lekkie i wykwintne dania kuchni ?ródziemnomorskiej.

Dodatkowe informacje:

Posiadamy 0 sale bankietowe.
Najwi臋ksza sala bankietowa dla 0 os贸b.
Cena wynajmu sali bankietowej od 0 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Atrakcje -

Dodatkowe atrakcje:

BasenSauna
JacuzziPrzeja偶dzki rowerowe
Spa/wellnessNordic walking

Opis:

S?siedztwo jezior, lasów, du?ych przestrzeni. Narciarstwo biegowe, w?drówki na rakietach ?nie?nych, Nordic Walking, programy ?wiczeniowe Zdrowy Kr?gos?up, wycieczki rowerowe, sp?ywy kajakowe, narty biegowe, rejsy tratw?, w?dkarstwo.

W najbli?szym s?siedztwie resortu istnieje mo?liwo?? skorzystania z wysokiej klasy rekreacji konnej.

 

Zaj?cia ruchowe w G??boczku:

 • Zaj?cia Zdrowy kr?gos?up - kr?gos?up i ca?e cia?o utrzymywane jest w prawid?owej postawie dzi?ki mi??niom posturalnym. Mi??nie posturalne ulegaj? os?abieniu poprzez siedz?cy tryb ?ycia, przyjmowanie nieprawid?owej pozycji oraz brak aktywno?ci fizycznej. Aby mi??nie posturalne spe?nia?y swoje zadanie, zapewnia?y prawid?owe u?o?enie kr?gos?upa, zapobiega?y jego uszkodzeniom i bólom musz? by? mocne i elastyczne. ,,Zdrowy kr?gos?up” to zaj?cia, oparte na ?wiczeniach rozci?gaj?cych oddechowych i wzmacniaj?cych gorset mi??niowy. ?wiczenia minimalizuj? skutki przeci??e? narz?du ruchu, uelastyczniaj? mi??nie i zmniejszaj? ich napi?cie oraz poprawiaj? stabilizacj? kr?gos?upa.
 • ?wiczenia z pi?k? Body Ball - ?wiczenia z pi?k? to zaj?cia ruchowe rozwijaj?ce sprawno?? ca?ego organizmu. Pozwalaj? na rozlu?nienie cia?a, popraw? napi?cia mi??niowego, utrzymywanie równowagi i stabilizacji oraz popraw? koordynacji ruchowej. Zwi?kszaj? wydolno?? i sprawno?? uk?adu kr??enia, powoduj? zmniejszenie dolegliwo?ci bólowych kr?gos?upa. Zaj?cia obejmuj? ?wiczenia rozci?gaj?ce oraz wzmacniaj?ce.
 • Nordic walking pod okiem instruktorów - zaj?cia na ?wie?ym powietrzu w otoczeniu pi?knej przyrody Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Sport dla ka?dego w ka?dym wieku. W trakcie uprawiania Nordic Walking spalamy o 20% wi?cej kalorii ni? przy tradycyjnym marszu, a co najwa?niejsze anga?ujemy ponad 90% mi??ni ca?ego cia?a.

 

Zach?camy do skorzystania z tras rowerowych o d?ugi?ci:

 • 8 km
 • 16 km
 • 20 km

Golf w G??boczku:

Profesjonalnie przygotowany golfowy obiekt treningowy z jednej strony wzbogaca ofert? atrakcji resortu, b?d?c jednocze?nie harmonijnym uzupe?nieniem krajobrazu.

Green (jako ca?oroczna atrakcja) zosta? umiej?tnie wkomponowany w przestrze? dziedzi?ca, b?d?c atrakcj? zarówno dla ju? graj?cych golfistów jak równie? dla firmowych Akademii Golfa. Wykonany z u?yciem najwy?szej jako?ci sztucznej trawy na trzech p?aszczyznach (ró?ni?cych si? wysoko?ci? kilkudziesi?ciu centymetrów) jest wyzwaniem dla golfistów o ka?dym poziomie zaawansowania.

Infrastruktur? golfow? uzupe?niaj? maty do chippowania umo?liwiaj?ce trening kilkunasto i kilkudziesi?ciometrowych uderze?. Umiej?tne ??czenie mo?liwo?ci pokazów i treningu wzbogaca ofert? zaj?? Akademii Golfa tak?e poprzez organizacj? mini konkursów oraz turniejów nocnych.

- SPA -

Oferta SPA:

Winnica spa na Mazurach to pierwsza w Polsce tego rodzaju strefa zabiegowa po?wi?cona winoterapii.

Winnica SPA maria? wielowiekowych, potwierdzonych zdrowotnie w?a?ciwo?ci mikroelementów z produktów pochodz?cych od winoro?li z osi?gni?ciem nowoczesnej kosmetologii.

 

G??boczek Vine Resort & SPA to idealne miejsce na relaks z dala od miejskiego zgie?ku. W naszej ofercie znajduje si? m.in.:

 • Korzystanie z basenu, jacuzzi, ?a?ni kwiatowej oraz aromasauny.
 • Mokry peeling – Szybki i energetyzuj?cy peeling ca?ego cia?a.
 • Masa? Benessere - rozlu?niaj?cy, odpr??aj?cy masa? ca?ego cia?a.
 • Alphaterapia - Odkryj stan g??bokiego relaksu Alfa, w którym odnowisz swoje si?y witalne, poszerzysz swoj? percepcj?, zwi?kszysz kreatywne my?lenie.
 • Peeling ca?ego cia?a doskonale wysubtelni skór? a tak?e poprawi mikrokr??enie, pozostawiaj?c j? aksamitnie g?adk?.
 • Masa? Secret –Ekskluzywny masa? z wykorzystaniem aromaterapeutycznej ?wiecy.
 • Zabieg na w?osy i skór? g?owy - Relaksuj?cy zabieg piel?gnuj?cy w?osy i skór? g?owy – niezapomniana chwila ucieczki od codziennych problemów i trosk.

Day Spa wa?ne od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem d?ugich weekendów oraz ?wi?t. Szczegó?y oferty dost?pne s? na naszej stronie.


Happy More Skin Care w G??boczek Vine Resort & SPA.

G??boczek Vine Resort & SPA oferuje wyciszenie dla umys?u i cia?a. Drog? do rozlu?nienia s? zró?nicowane zabiegi piel?gnacyjno – relaksacyjne: masa?e, k?piele, terapie oczyszczaj?ce i regeneruj?ce a tak?e specjalistyczne zabiegi na twarz. Oferta Winnego SPA stale si? poszerza, tak by ka?dy móg? do?wiadczy? relaksu idealnie dopasowanego do jego indywidualnych potrzeb. Wyrazem ci?g?ego poszukiwania nowych metod ukojenia dla zm?czonego organizmu jest wspó?praca, któr? G??boczek Vine Resort & SPA nawi?za? z mark? kosmetyków Happy More.

Happy More Skin Care to po??czenie natury i nauki w luksusowe produkty do profesjonalnej piel?gnacji wymagaj?cej i wra?liwej skóry twarzy. Kosmetyki Happy More s? wyj?tkowym i synergicznym po??czeniem ekskluzywnych sk?adników czystego 24-karatowego z?ota i srebra o w?a?ciwo?ciach przeciwstarzeniowych i antybakteryjnych wraz z aktywnymi sk?adnikami botanicznymi, w 100% pochodz?cymi z organicznych upraw, takimi jak dzika ró?a, aloes, rozmaryn, arnika, kasztanowiec, nagietek, czy ro?linami o silnym dzia?aniu immunostymuluj?cym jak centella asiatica, noni oraz algi zamkni?tymi w formulacjach opartych o najnowsze kosmetologiczne technologie.

Linia Happy More dedykowana jest kobietom po 30-tym roku ?ycia, które ?wiadomie dbaj? o siebie, swój dobrostan i zdrowie.

- Wy艣lij wiadomo艣膰/zapytanie -

Imi臋 i nazwisko:
Adres e-mail:
Tre艣膰 wiadomo艣ci:
Kod potwierdzaj膮cy:
Kod potwierdzaj膮cy
Obiekty w pobli偶u

Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.