O?rodek wczasowy Sargus
O?rodek wczasowy Sargus
70 Ilo艣膰 miejsc
konferencyjnych
40 Ilo艣膰 miejsc
noclegowych
60 Ilo艣膰 miejsc
w restauracji
Sala konferencyjna od 0 z艂 / dzie艅
Ilo艣膰 sal konferencyjnych 1
Nocleg od 177 z艂 / dzie艅
Ilo艣膰 wszystkich pokoi 20
Ulica: Telefon: +48 58-67-414-67
Miasto: W?adys?awowoEmail: wy艣lij wiadomo艣膰
Kod pocztowy: 84-120Strona internetowa: odwied藕
Wojew贸dztwo: PomorskieRezerwacja: zarezerwuj sal臋/nocleg

O?rodek wczasowy Sargus

Dost臋pne w obiekcie:

ParkingUdogodnienia dla niepe艂nosprawnych
RestauracjaPlac zabaw
Internet LAN

Organizujemy:

KonferencjeSpotkania integracyjne
Imprezy okoliczno聹艣cioweBankiety
WeselaPrzyj臋cia komunijne

Opis obiektu:

O?rodek wczasowy Sargus znajduje si? w letnim kurorcie W?adys?awowo u nasady Pó?wyspu Helskiego. Atrybutem W?adys?awowa to otwarta przestrze? na Morze i Zatok? , oraz powietrze nasycone jodem. W?adys?awowo to te? dobra baza  na wypady nie tylko rowerem, ale i ?rodkami komunikacji miejskiej.

Budynki samego o?rodka s? otoczone zieleni? co sprzyja ciszy i spokojowi. W obej?ciu znajduj? si? wygodne nie p?atne miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych i autobusów.

Do centrum miasta, przystanków PKP i PKS oraz szerokiej, czystej, piaszczystej pla?y jest zaledwie 0,5do 0,8 km.

Letnia stolica W?adys?awowo zaprasza przez ca?y rok go?ci indywidualnych i grupy zorganizowane; w tym wycieczki osób doros?ych, dzieci oraz zielone szko?y.

W naszym O?rodku SARGUS ka?dy odpocznie w ciekawej aran?acji wn?trza pokoju, w wygodzie i w komforcie. Pokoje zosta?y pomalowane indywidualnie i w zró?nicowanych barwach co umo?liwia wybranie pokoju wed?ug swoich upodoba?. Znale?? mo?na ciekawe i satysfakcjonuj?ce zaj?cia, sprzyjaj?ce aktywnemu odpoczynkowi, relaksowi i poprawie zdrowia. Podró?nik i odkrywca znajdzie wiele ciekawych miejsc okolic W?adys?awowa. Mi?o?nik przyrody pozna ciekaw? faun? i flor? naszego morza i zatoki oraz okolic. Spragniony wytchnienia cisz? i ukojenie. Ka?dego go?cia ugo?cimy indywidualnie.

- Konferencje -

Wyposa偶enie sal:

Projektor multimedialnyInternet
Odtwarzacz dvdNag艂o聹艣nienie

Opis:

Nasza sala wielofunkcyjna ma powierzchni? 100 m2, w uk?adzie teatralnym mie?ci ok 70 osób, a w uk?adzie komputerowym 50 miejsc.

Przy sali znajduje si? ma?e zaplecze kuchenne i toalety oraz parking dla samochodów osobowych i dla autokaruszatnia. Pod?oga wykonana jest z paneli pod?ogowych. Bezpo?rednie Wej?cie na ogród.1 dom gilowy 2 miejsca na ognisko, plac zabaw, boisko trawiaste

Wyposa?enie sali

 

 • Przyciemniane okna
 • Mikrofony
 • Ekran
 • Rzutnik Multimedialny
 • Nag?o?nienie
 • Dost?p do internetu
 • DVD 

?wiadczymy us?ugi przy sali konferencyjnej:

 

 • Przerwy kawowe
 • Serwisy kanapkowe
 • Dania obiadowe

Dodatkowe informacje:

Ilo艣膰 sal konferencyjnych: 1
Najwi臋ksza sala konferencyjna dla 70 os贸b.
Cena wynajmu sali konferencyjnej od 0 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Nocleg -

Dost臋pne w pokoju:

Telewizor

Opis:

Nasz O?rodek Wczasowy naszym Go?ciom oddaje do dyspozycji 20 pokoi i 3 apartamenty; 1,2,3 osobowe. Ka?dy pokój posiada w?asn? ?azienk? z natryskiem lub wann?, z wy??czeniem pokoi letnich. Wi?kszo?? pokoi posiada balkony lub taras.

Pokoje s? rozmieszczone na parterze i 2 pi?trach. Apartamenty znajduj? si? na 1 pi?trze. Obiekt sk?ada si? z dwóch skrzyde? budynku po??czonych parterowym ??cznikiem.Pokoje s? umieszczone po po?udniowej lub pó?nocnej stronie. Ka?dy pokój ma swój niepowtarzalny klimat, wystrój i kolorystyk?.

Jeden pokój 3 osobowy jest przystosowany do potrzeb osób niepe?nosprawnych. W cenie pokoju zosta?o przydzielone na parkingu nie strze?onym monitorowanym 1 miejsce na samochód. Noclegi w pokojach s? sprzedawane ze ?niadaniem. 

Wyposa?enie pokoi:

 • TV kablowa
 • r?czniki
 • balkon
 • zestaw powitalny
 • kosmetyki do mycia.

Dodatkowo w recepcji:

 • suszarka do w?osów
 • deska do prasowania i ?elazko
 • parawan na pla??
 • le?ak na pla??
 • wanienka do k?pieli dla dzieci 

Dodatkowe informacje:

Ilo艣膰 wszystkich pokoi: 20
艁膮czna ilo艣膰 miejsc noclegowych 40 os贸b.
Cena pokoju od 177 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Restauracja/Bankiet -

Opis:

Naszym Go?ciom serwujemy posi?ki kuchni polskiej. Smaczne dania restauracyjne sporz?dzone wed?ug domowej receptury, pozwol? Pa?stwu zapami?ta? mi?e chwile nad morzem.

Nasze posi?ki s? przygotowywane przez wyszkolony personel maj?cy do dyspozycji nowoczesn? kuchni? dostosowan? do nowych wymogów i standardów europejskich. S? podawane w restauracji i sali konferencyjnej.

Staramy si? zaspokoi? potrzeby kulinarne doros?ych i dzieci bior?c pod uwag? indywidualne potrzeby. Mamy te? na uwadze potrzeby grup zorganizowanych. 
W okresie letnim dania przyrz?dzane w kuchni mo?na spo?ywa? równie? na otwartym powietrzu w naszym zadaszonym grillu.

Przyj?ia weselne i obiady po?lubne:

Przy organizowaniu wesela bierzemy pod uwag? indywidualne ?yczenia, w tym dekoracj? sali. W tym celu mo?na wykorzysta? sal? restauracyjn? i / lub sal? bankietowo- konferencyjn?. Meni uk?adamy zgodnie z ?yczeniem pary m?odej. Istnieje równie? mo?liwo?? dostarczenia w?asnych napoi, alkoholu i ciast bez dodatkowych op?at. Dla go?ci weselnych zapewniamy równie? nocleg w promocyjnych cenach.

Uwaga.! Apartament dla m?odej pary gratis.

Przestrzenna sala pomie?ci 60 - 70 go?ci z miejscem na zabaw?. Klasyczna elegancja, niezwyk?a dba?o?? o ka?dy szczegó? dekoracji, bogate menu zadowoli go?ci ceni?cych sobie dobr? kuchni? i niepowtarzaln? atmosfer?. Szef kuchni przygotowuje potrawy o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Oferujemy potrawy tradycyjne, przyrz?dzone wed?ug w?asnych receptur.

Podobne elastyczne podej?cie mamy do bankietów i spotka? biznesowych.

 • Sala bankietowa dla 60 osób.

Gril:

Go?ci  którzy lubi? ?wie?e powietrze zapraszamy w sezonie letnim na grill rodzinny lub do grilla zadaszonego, które s? w obr?bie ogrodu. Stanowi? one idealne miejsce do konsumpcji posi?ków w ciep?e letnich dni.

Grill zadaszony to miejsce doskona?e do biesiadnego spotkania lub integracyjnej kolacji firmowej.

Miejsce grillowania jak i dodatkowy teren na ognisko stanowi? idealne miejsce dla rodzin z udzia?em naszych milusi?skich, gdy? w pobli?u znajduje si? plac zabaw dla dzieci.

Kominkowy k?cik:

Na sali restauracyjnej znajduje si? k?cik kominkowy. Przy cieple kominkowego ognia w ch?odne popo?udnia mo?na wypi? ciep?y napój i  rozkoszowa? si? s?odkim co nieco przy cichej muzyce.

Dodatkowe informacje:

Posiadamy 1 sale bankietowe.
Najwi臋ksza sala bankietowa dla 60 os贸b.
Cena wynajmu sali bankietowej od 0 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Atrakcje -

Dodatkowe atrakcje:

BasenBilard
Spa/wellnessPi艂karzyki
Tenis sto艂owy

Opis:

BASEN:

Basen to nie tylko akwen wodny o wymiarach 5X10X1,2 metra, lecz wyj?tkowa cz??? O?rodka w ca?o?ci b?d?c? r?kodzie?em. Szczególnym elementem jest ca?a powierzchnia ?ciany wykonana w postaci malarstwa artystycznego tworz?cego przyjemny klimat.

S?ONECZNA PLA?A:

Dla lepszego samopoczucia w naszym O?rodku mo?na skorzysta? ze s?onecznej pla?y w ka?dy ch?odny, pochmurny dzie?.  Ale nie tylko w wypadku z?ego samopoczucia, ale te? gdy chcemy skorzysta? z przed?u?enia s?onecznych letnich dni, które nas dobrze nastrajaj? niezale?nie od pogody.

Jest to innowacyjny, nowoczesny sposób na ukojenie uk?adu nerwowego potwierdzone wspó?czesn? nauk?. Nie trzeba w tym miejscu reklamowa? Helioterapii,  która wp?ywa uspokajaj?co, pobudza zmys?y i organizm do wytwarzania witaminy D, niezb?dnej do prawid?owego rozwoju najm?odszych dzieci i zapobiega krzywicy.

UWAGA! W S?onecznej Pla?y nale?y u?ywa? okularów przeciws?onecznych, nie nale?y patrze? bezpo?rednio w lampy. Ponadto osoby o bardzo wra?liwej skórze oraz za?ywaj?ce leki powinny zasi?gn?? porady lekarza przed korzystaniem z S?onecznej Pla?y.

OTOCZENIE I OGRÓD:

O?rodek Sargus pozwala przyjemnie sp?dza? czas na ?wie?ym powietrzu bez konieczno?ci oddalania si?, gdy? posiada spory ogród bogaty w ro?linno?? i mi?e k?ciki. Do takich miejsc nale??: 

 • patio które jest integraln? cz??ci? ogrodu, gdzie w cieple s?onecznego dnia mo?na wypi? kaw? i przeprowadzi? ciekawe konwersacje. 
 • k?cik pod parasolami przy szumie ma?ego wodospadu .
 • romantyczny mostek nad wod?. 
 • miejsce rodzinnego grillowania.
 • rozmieszczone ?awki dla odpoczynku i ?apania promieni s?onecznych.
 • w bezpo?rednim s?siedztwie jest trawiaste boisko, plac zabaw i zadaszony grill.

ROZRYWKA:

Dla doros?ych:
Jedn? z ulubionych rozrywek to gra w bilard. Dla sprawniejszych osób proponujemy gr? w tenisa sto?owego. Na patio w ciep?e popo?udnie proponujemy zagra? partyjk? szachów lub bryd?a. To wszystko za darmo.

Dla dzieci:
Nasi milusi?scy nie mog? si? nudzi?. maj? do dyspozycji pod nadzorem rodziców: plac zabaw z trampolin? , pokój zabaw na ch?odniejsze dni. Dla starszych dzieci znajd? si? ciekawe gry planszowe i zr?czno?ciowe, mog? zagra? w pi?karzyki. Nasze pociechy mog? te? spróbowa? swoich umiej?tno?ci p?ywackich i gry w tenisa sto?owego a na boisku trawiastym zagra? w pi?k?. Wszystko to bezp?atnie

- SPA -

Oferta SPA:

Dla zdrowia i urody polecamy gabinet odnowy, który daje mo?liwo?? korzystania z:

 

 • magnetoterapii
 • elektrostymulacji mi??ni
 • kszta?towania sylwetki.
 • masa? mechaniczny dla kr?gos?upa.
 • solarium
 • fryzjer
 • s?oneczna pla?a
 • sauna

 

Us?ugi osobno p?atne wed?ug cennika znajduj?cego si? w recepcji.

- Wy艣lij wiadomo艣膰/zapytanie -

Imi臋 i nazwisko:
Adres e-mail:
Tre艣膰 wiadomo艣ci:
Kod potwierdzaj膮cy:
Kod potwierdzaj膮cy
Obiekty w pobli偶u

Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.